Disclaimer & Cookies

Disclaimer & Cookie Policy

Cookie Policy

TopTanden.nl Dental Center Hongarije Boedapest, hierna te noemen TopTanden, respecteert de privacy van bezoekers op Internet. Deze privacy policy informeert u daarom dan ook op welke manier wij uw privacy borgen.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met een tekenreeks dat naar uw apparaat wordt verzonden wanneer u voor het eerst een van onze webpagina’s bezoekt. Dit bestand wordt door uw browser op uw apparaat opgeslagen. De informatie in het bestand kan bij elk volgend bezoek weer naar onze server worden teruggestuurd. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

Permanente cookies

Door gebruik te maken van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Het voordeel hiervan is dat de website op basis van uw voorkeuren kan worden ingesteld. Een voorbeeld hiervan is dat u automatisch ingelogd wordt of dat door u verleende toestemming is opgeslagen, zodat we niet opnieuw om toestemming voor het plaatsen van cookies hoeven te vragen. Mocht u toch behoefte hebben om deze cookies te verwijderen, dan kan dat via de instellingen van uw browser.

Tracking cookies van Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google vanwege de gebruik van hun dienst ‘Google Analytics’. Via deze dienst verkrijgen wij informatie over het gebruik van onze website door onze bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Ook kunnen derden namens Google de informatie verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt door Google opslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Priciples en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Via dit proces zijn er afspraken gemaakt over het beschermen van persoonsgegevens. Indien u niet door Google Analytics getracked wilt worden, kunt u zich via installatie van het Google Analytics Opt-out Browser Add-on afmelden. Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kunt u terug vinden in Help functie van uw browser of op de website van de browser. Voor sommige tracking cookies die door derden geplaatst worden kunt u zich centraal afmelden via de website van Your Online Choices.

Medische Disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van een al dan niet uw eigen arts of specialist.

Onze medische disclaimer is van toepassing op alle informatie op de website van Toptanden.nl. De informatie op onze website toptanden.nl én de informatie zoals die ter beschikking wordt gesteld in het kader van enige vorm van behandeling of diagnose is bedoeld om:
• te ondersteunen bij het beter begrijpen van aard en ernst van een gebitsprobleem en/of gebitsklachten,
• te informeren over de verschillende vormen van behandeling die wij mogelijk zouden kunnen bieden in relatie tot uw gebitsprobleem en/of gebitsklachten

De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om te worden gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. In al die gevallen waarin u gebitsproblemen en/of gebitsklachten ervaart en in verband hiermee onze website raadpleegt zijn en blijven genomen beslissingen met betrekking tot de opvolging van gebitsproblemen en/of gebitsklachten voor eigen verantwoording en risico. Hetzelfde is van toepassing indien u informatie van onze website via een derde ontvangt. 

Wij doen onze uiterste best om de door ons geboden informatie correct en actueel te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuiste of verouderde informatie.

Disclaimer

TopTanden besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

TopTanden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door TopTanden of door u aan TopTanden door middel van de website van TopTanden of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt TopTanden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens TopTanden via deze website.

TopTanden aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TopTanden garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan TopTanden, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TopTanden mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

TopTanden Dental

MondZorg Hongarije

Vanuit Nederland

085 - 0609 580

Vanuit België

03 - 8081 650

U kunt ons bellen

Ma t/m Zo: 09:00u - 22:00u