Privacybeleid

Privacy Statement 

TopTanden neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van TopTanden uiteen gezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

  1. Wie is TopTanden.nl ?

TopTanden Dental Center is een Nederlands/Hongaarse onderneming welke bemiddelt in betaalbare tandheelkundige behandelingen van hoogwaardig niveau in het Hongarije. Zij werkt samen met een van de beste klinieken in Boedapest. TopTanden begeleidt en organiseert dit gehele traject van A tot Z.

  1. Welke informatie wordt door TopTanden verzameld en verwerkt?

Contactinformatie

Indien u contact opneemt met TopTanden , verstrekt u contactinformatie aan TopTanden . TopTanden slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

Automatisch gegenereerde Informatie

TopTanden verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. TopTanden kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en “cookies”.

  1. Voor welke doeleinden zal TopTanden informatie over u gebruiken?

TopTanden wil u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u in het verleden contact hebt opgenomen met TopTanden , bestaat de mogelijkheid dat u eens in de zoveel tijd informatie over TopTanden en haar diensten ontvangt, al dan niet per e-mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij updates en/of door TopTanden georganiseerde acties. Indien u geen berichten over TopTanden per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich via de site afmelden. TopTanden gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website en haar diensten.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal TopTanden uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). TopTanden kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan TopTanden uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

  1. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van TopTanden, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat TopTanden fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

 

  1. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens TopTanden over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de site.

  1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van TopTanden?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. TopTanden heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website of dienstverlening van TopTanden zijn verkregen. TopTanden accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

  1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

  1. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan via de site.

© TopTanden.nl - laatste wijziging was op 15-07-2017

TopTanden Dental

MondZorg Hongarije

Vanuit Nederland

085 - 0609 580

Vanuit België

03 - 8081 650

U kunt ons bellen

Ma t/m Zo: 09:00u - 22:00u